Kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. W aktach Synodu łuckiego z 1726 r. zawarta jest informacja, iż Piotr (Antoni) Pepłowski - podstarości kijowski wzniósł budynek kościelny, który dodatkowo uposażył 28.03.1727 r. Być może, wzmianka ta dotyczy tylko za­pisu darczyńcy, zaś samą budowę kościoła rozpoczę­to w 1730 r. Wskazywałyby na to zapisy ksiąg metry­kalnych z 13.03.1731 r.: „Ciało zmarłego Aleksandra Rejowskiego złożone zostało w Szpanowie w miejscu rozpoczęcia budowy kościoła”. Budowę ukończono w 1735 r. Dodatkowo świątynię uposażyła Tekla Bieliń­ska z Pepłowskich - wojewodzina chełmińska, siostra Piotra. Konsekracji dokonał w 1782 r. bp Jan Chry­zostom Kaczkowski.
W 1938 r. parafia liczyła 1904 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Szpanów, Beheń, Chocin, Chodosy, Gródek, Marianka, Oleksin, Oleksinek, Rzeszuck, Sawicze, Terepol, Zozów.
W 1941 r. proboszczem parafii był ks. Wojciech Kamiński; ur. w 1883 r., wyśw. w 1914 r., zm. w 1954 r.
W 1943 r. na terenie parafii banderowcy przepro­wadzili masowe mordy Polaków.
Obecnie kościół nie istnieje. Został zniszczony prawdopodobnie po 1945 r. w nie znanych okoliczno­ściach.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl