Kowel. W latach 1924-1931 ekipa rzemieślnicza z Krzemieńca prowadziła prace przy budowie kościoła - "Pomnika Krwi Polskiej". Wystrój wnętrza kościoła trwał jeszcze do wybuchu wojny. Po śmierci ks. Sznarbachowskiego w 1931 roku pieczę przejął ks. Tokarzewski zamordowany w 1941 przez NKWD. Na początku lat 60-tych ogołocony kościół ostatecznie rozebrała władza radziecka.

http://www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208&catid=25&Itemid=101

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl