Korzec. Mogiła (nieznanego legionisty) przy kościele parafialnym pw. św. Antoniego została postawiona (przez żołnierzy KOP) jeszcze przed wojną dla uczczenia walk legionowych w tym rejonie w lipcu 1920 roku. Przy mogile odbywało się szereg uroczystości kościelnych, państwowych i rodzinnych. Takim jak ten nieznany legionista, Polska zawdzięczała swą niepodległość. Dzisiaj staraniem polskiego przedsiębiorcy w Korcu p. Tomasza znowu jest odnowiona.

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl