Czartorysk. Z tego miejsca wywodzi się ród Czartoryskich. Stary litewski ród, którego potęga rozkwitała wraz z Rzeczpospolitą. Stał tu na wzgórzu zamek warowny a potem w dolinie pałac Radziwiłłów. Dzisiaj zamek i pałac nie istnieją. Na sąsiednim wzgórzu w 1639 roku dominikanie wybudowali kościół barokowy. W 1832 kościół zamieniono na cerkiew. Po pierwszej wojnie znów stał się świątynią katolicką. Po drugiej wojnie światowej stał w ruinie do 2003 roku. Obecnie odremontowany przez prawosławnych stał się cerkwią. W dolinie przepiękne zakola Styru. Łachy i starorzecza.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl