Arestów k. Równego. Pałac Jełowickich, jednego z najstarszych rodów wołyńskich a właściwie miejsce po pałacu. Malowany przez Napoleona Ordę. W okresie zaborów stał się własnością rosyjskiej rodziny Bielenków. Za długi wykupiony przez polską rodzinę z Równego. Jednak los dla pałacu nie był łaskawy. Po wybuchu drugiej wojny światowej pałac zamieniono na klub. Później zapomniany i wreszcie wysadzony. No bo trzeba było postawić budynki dla kołchozu. Dzisiaj w miejscu oficyny pałacowej stoi chlew. Jednak zachowały się piwnice, które sobie po ponad 70 latach obejrzałem. Dla porównania pokazuję parę starych zdjęć i stare plany majątku Arestów, które znalazłem w archiwum.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl