Krzemieniec. W 1939 tuż przed wojną w Krzemieńcu miało miejsce otwarcie wystawy legionowej pamiątek zbieranych przez Jakuba Hoffmana (posła na Sejm RP) z Równego. Po wejściu Sowietów (17.09.1939) profesor Liceum Krzemienieckiego Franciszek Mączak zdążył ukryć cenne pamiątki w skrytce. Profesof zginął w lipcu 1941 roku pod Górą Krzyżową. Jego syn po 50 latach wydobył pamiątki ze skrytki i przekazał je do Muzeum Regionalnego w Krzemieńcu. Wystawa ta (w części) była nawet pokazywana w Polsce. Kolekcja składała się z 121 legionowych znaków, 11 medali, 7 legionowych orłów, 230 pamiątek z czasów legionowych, 362 okolicznych pieczątek i znacznej ilości różnych kart i innych pamiątek (z listu ukrańskiego dyrektora muzeum). Po 1999 nikt się wystawą nie interesował. Będąc w Krzemieńcu pytałem się kilka razy o tą wystawę. Co dzisiaj Ukraińcy zrobili z tymi pamiątkami nikt nie wie. Na pewno nie przekazali ich stronie polskiej.

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl