Klewań. Zamek Książąt Czartoryskich nad rzeką Stubło. Po drugim zaborze Rzeczypospolitej na linii tej rzeki tuż obok zamku przebiegała granica. Na zamku dawno już wtedy nie rezydowali Czartoryscy którzy swoje główne siedziby mieli gdzie indziej. Adam Czartoryski urządził po 1805 roku na zamku Gimnazjum, które szczodrze wyposażył w bibliotekę i pomoce naukowe. Po Powstaniu Listopadowym Szkołę zamknięto a nauczyciele i pomoce naukowe trafiły do rosyjskiego gimnazjum w Równem.

O Klewaniu jednak nikt nie myśli. Zamek popada od wielu lat w ruinę. Widocznie ta część dziedzictwa Ukraińcom jest obca.

 

http://wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=34:ksiazece-gniazdo-tadeusz-stecki-1885&catid=14&Itemid=113

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl