Lubieszów zwany niegdyś Nowym Dolskiem. W 1684 powstał tu klasztor Pijarów a w nim dość znana szkoła. Z naciskiem uczono języka polskiego i łaciny. Kształcił się tu m. in. Tadeusz Kościuszko w latach 1753-1759. Powtarzał nawet pierwszą klasę. Jego brat Józef ukończył szkołę rok wcześniej. Dziś wirydarz sieje nie tylko pustką ale i zaniedbaniem. Utrzymał się przedwojenny napis nad frontonem. W czasach I RP w ramach woj. brzeskiego. W okresie międzywojennym w woj. poleskim. Obecnie w Obwodzie Wołyńskim tuż przy granicy z Białorusią.

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl