Łuck. Kilkaset metrów od Katedry Łuckiej spacerując w zakolu Styru natknąć się można na charakterystyczne resztki nagrobka z dawnego cmentarza katolickiego. Cmentarza już dawno niema. Nie wińmy miejscowego rzeźbiarza, który tu mieszka. Prawdopodobnie kamień  przywiózł z wysypiska. Ale serce boli widząc resztki kamienia nagrobkowego z napisami po polsku z połowy XIX wieku.

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl