Kazimierka. Miejsce kultu religijnego Matki Boskiej Kazimierzeckiej. Oryginalny obraz przywiózł Radziwiłł "Sierotka" z Palestyny. Została wykonana w Ołyce kopia... obrazu, która w 1670 roku trafiła do kaplicy w Kazimierce. W krótkim czasie omodlony obraz zasłynął z wielu cudów. Od tamtego czasu szły tu pielgrzymki wołyńskich katolików. Była to Częstochowa Wołyńska gdzie co roku 15 sierpnia przybywało tysiące pielgrzymów. Kościół wraz z cudownym obrazem został spalony przez bandy UPA w 1943 roku. Do dzisiaj wierni pocieszają się że obraz ocalał. Widoki po 150 latach przy dojeździe do Kazimierki ciągle są aktualne. Krowy jednak inteligentnie schodzą z drogi.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl