Antoniny. Posiadłość Lubomirskich, sprzedana Sanguszkom a następnie Potockim którzy tworzą tu letniskową siedzibę. Budują duży neobarokowy pałac. W okresie zabo...rów Potoccy są znani z dużej kolekcji obrazów i rzeźb. Posiadłość słynie w Europie z dużej hodowli koni i urządzanych dla gości polować. W końcu jest przystanią dla wielu artystów. Dużo czasu spędzał tu m. in.Juliusz Kossak. Jest tu duża liczba budynków zachowanych z dawnej XIX-wiecznej infrastruktury. Nie zachował się pałac zburzony zaraz po rewolucji w Rosji. Na stronach internetowych prawie w ogóle nie ma informacji o tej przepięknej miejscowości.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl