Władysław Nekrasz. Komendant Chorągwi Wołyńskiej Z.H.P. w latach 1926-1930. Na początku komenda mieściła się w Kowlu a następnie przenosi się do Łucka. W tym czasie "Władysław Kruk" (takie pseudo miał w harcerstwie) wydaje pomnikowe dzieło "Harcerze w bojach 1914-1921". Pochodził z pod Kijowa. Zginął z rąk sowieckich 10 maja 1940 roku w Charkowie. Wśród wielu odznaczeń wojskowych był także kawalerem Krzyża Niepodległości.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Nekrasz

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl