Zasław. Idąc od ruin dawnego pałacu Sanguszków na drugim brzegu rzeki Horyń znajdziecie kościół św. Jana Chrzciciela z końca XVI wieku. Właściwie są to już ruiny. Czas nie oszczędził kościoła. Już po pierwszej wojnie światowej zamknięty stał się z czasem wysypiskiem śmieci. Zasław po drugim rozbiorze Rzeczypospolitej nigdy już nie wrócił w granice. Po pierwszej wojnie była przez krótki czas taka nadzieja. W latach 70-tych XX wieku zapadł się dach kościoła co znacznie przyspieszyło jego degradację.

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl