Zrzeczenie się dóbr Kulczyna.

Kategoria
ważne wydarzenia
Termin
1533-11-20
Miejsce
Włodzimierz

Masia Waskówna Wochnowicza z mężem, Juchnem Werbowickim, zrzeka się wszelkich pretensyj do dóbr Kulczyna, które nabył od brata ich Fedor Andrejewicz książe Sanguszko, starosta Włodzimierski, za 140 kop groszy Litewskich, za co im ustępuje część w dobrach, Werbach, na wieczność, a zaś dwie części puszcza w zastaw w sumie 100 półgroszków Litewskich.

 
 

Terminy

Okres: 1533-11-20

Wspierane przez iCagenda

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl