kalendarium

Wszystkie wydarzenia

Liczba wydarzeń: 266 - Strona 4 / 54

18
październik
1546
ważne wydarzenia

Ugoda między Beatą z Kościelca a księżną Eliaszową Ostrogską.

Miejsce: Wilno
Zygmunt August potwierdza ugodę między Beatą z Kościelca księżną Eliaszową Ostrogską, a księciem Kuźmą Iwanowiczem Zasławskim, na mocy której Księżna Beata zrzekła się 1/3 części [...]
20
listopad
1561
ważne wydarzenia

Nadania szlacheckie dla Tatarów.

Miejsce: pow. Starokonstantynowski
Nadania szlacheckie dla Tatarów osiadłych w pow. Starokonstantynowskim.[...]
26
maj
1569
ważne wydarzenia

Przywilej przywrócenia ziemie wołyńskiej do Królestwa Polskiego.

Przywilej przywrocenia ziemie wołyńskiej do Królestwa Polskiego[...]
04
lipiec
1569
ważne wydarzenia

Król ratyfikował Unię Lubelską.

Miejsce: Lublin
1569 - (Lublin), Król Zygmunt II August ratyfikował Unię Lubelską.[...]
12
lipiec
1580
ważne wydarzenia

Pierwsze wydanie "Biblii Ostrogskiej"

Miejsce: Ostróg
Wydanie "Biblii Ostrogskiej", (w języku starocerkiewnosłowiańskim), uznawana za pierwszą biblię słowiańską wydana przez pierwszą drukarnię na Wołyniu.[...]

Wspierane przez iCagenda

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl