All A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Term Definition
Sznarbachowski Feliks (1876-1931)

ks. Feliks Sznarbachowski (29.05.1876-10.08.1931)

Szulkowski Leonard

Leonard Szulkowski

Szulkowski Leonard

inż. Leonard Szulkowski

Szurmiej Szymon

Szymon Szurmiej (18.06.1923-16.07.2014), aktor, reżyser

Ściborski Michał

Michał Ściborski

Śleszyński Józef

Józef Śleszyński (1888-?)

Studiował w Oddesie i Krakowie. W latach 1917-18 piastował funkcję kuratora szkół polskich w Oddesie.

W 1918 został mianowany komisarzem rządowym przy Radzie Głównej Opiekuńczej  w Warszawie, a następnie został radcą przy Ministerstwie Pracy i Op. społ.

W 1926 roku został przeniesiony do Wołyńskiego Urzędu Wojewódzkiego w charakterze naczelnika wydziału samorządowego.

Za zasługi na polu pracy społecznej i samorządowej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

W 1929 został w-ce wojewodą wołyńskim.

Śliwiński Walerian (1902-1978)

Walerian Śliwiński (14.06.1902-18.10.1978)

Tarnowski Jan Dzierżysław (1835-1894)

Jan Dzierżysław Tarnowski (11.01.1835-11.05.1894)

Tarnowski Marcin (1778-1862)

Marcin Tarnowski (11.11.1778-22.11.1862), marszałek szlachty powiatu krzemienieckiego.

Teodorowicz Mikołaj Iwanowicz (1856-1917)

Mikołaj Iwanowicz Teodorowicz (1856-1917), krajoznawca Wołynia, opisy miejscowości z cerkwiami.

Terné Zofia (1909-1987)

Zofia Terné (03.02.1909-17.08.1987)

Tiunin Włodzimierz (1915-1977)

Włodzimierz Tiunin (1915-1977)

Tokarzewski Marian

ks. Infułat Marian Tokarzewski

Traugutt Romuald (1826-1864)

Romuald Traugutt (16.01.1826-05.08.1864)

Trofimiak Marcjan

Marcjan Trofimiak (16.04.1947-), biskup łucki w latach 1998-2011.

Tutinas Teresa (1943-

Teresa Tutinas (01.09.1943-     , piosenkarka

Tutołmin Timofiej
Uger Szaja

Szaja Uger (15.08.1873-15.11.1939), nazwisko (Unger)

Urbanik Kazimierz (1930-2005)

prof. Kazimierz Urbanik (05.02.1930-29.05.2005)

Ursyn-Zamarajew Jan

Jan Ursyn-Zamarajew

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl