All A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Term Definition
Galli Edward Marian (1816-1893)

Edward Marian Galli (08.09.1816-14.04.1893)

Edward Marian Galli. "Był synem Franciszka, emigranta politycznego z Włoch, aptekarza w  Kamieńcu, a potem w Żytomierzu. w 1839 roku ukończył Akademię  Medyko-Chirurgiczną w Wilnie, potem osiadł na resztę życia w Żytomierzu.  Był wziętym lekarzem i dorobił się znacznego majątku (miał w Żytomierzu  kilka kamienic). Posiadał znaną na cały Wołyń wielką bibliotekę (kilka  tysięcy tomów) głównie z nauk przyrodniczych, którą ofiarował Bibliotece  Jagiellońskiej w Krakowie, podobnie jak cenny gabinet minerałów  zapisany przezeń krakowskiej Akademii Umiejętności. Kolekcjonował obrazy  zachodnich mistrzów i ceramikę artystyczną. Był współzałożycielem i  pierwszym sekretarzem Wołyńskiego Towarzystwa Lekarskiego w Żytomierzu,  które rozpoczęło działalność 1 V 1860 r. Oprócz medycyny parał się  literaturą. w 1842 roku wydano w Wilnie trzytomowy wybór jego pism  literackich (tom II to poezje, tom III to dramaty). Ceniony  pamiętnikarz. Jego córka jedynaczka, za mężem sobkowiczowa była artystką  malarką".

 

T. M. Rudkowski, Cmentarz Polski w Żytomierzu, Warszawa 1999.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl