Bendjuga (1863) p. włodzimierski Laszki (1863) p. zasławski Połonne (1863) p. zwiahelski Trojanów (1863) p. żytomierski
Dąbrowice (1863) p. łucki Lubar (1863) p. zwiahelski

Poryck (1863) p. włodzimierski

Worobijówka (1863) p. zwiahelski
Iwnica (1863) p. żytomierski Makoty (1863) p. ostrogski Radziwiłłów (1863) p. krzemieniecki Wremba (1863) p. włodzimierski
Kamionka p. zwiahelski Minkowce (1863) p. zasławski Salicha (1863) p. zasławski

Zieleńce (1863) p. owrucki

Kładniów (1863) p. włodzimierski Miropol (1863) p. zwiahelski Samowola (1863) p. włodzimierski

Żadyn (1863) p. rówieński

Korytnice (1863) p. włodzimierski Moskalówka (1863) p. owrucki    

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl