W latach 1692-1832 istniał kościół i klasztor oo. Franciszkanów, ufundowane przez Sta­nisława Drużkiewicza, kasztelana chełmskiego.
Kościół i klasztor były drewniane. Pod koniec XVIII w. Wojciech Rzyszczewski (t 1786) wzniósł nowy murowany klasztor i kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma­rii Panny i św. Stanisława Bpa. W 1832 r. rząd carski klasztor skasował, kościół został ro­zebrany, a na jego miejscu wybudowano cerkiew. Nowy kościół murowany zbudowała na cmentarzu Maria hrabina Ledóchowska. W czasie I wojny światowej kościół został poważ­nie uszkodzony (szczególnie wieża) przez artylerię niemiecką. Odrestaurowany w latach 30-tych przez parafian i ks. Jana Nowaka - miejscowego proboszcza. W wielkim ołtarzu znajdował się łaskami słynący obraz Niepokalanego Poczęcia NMP Było to dzieło niezna­nego mistrza szkoły włoskiej. Obraz posiadał pozłacaną, srebrną sukienkę i był koronowa­ny. Po wielu latach poszukiwań, dzięki ofiarności i pracy p. Eugeniusza Johanowicza z Łodzi, udało się odtworzyć ten obraz. Oryginał został zniszczony przez banderowców razem z kościołem (6/7.01.1944 r.). Kopia została poświęcona przez papieża Jana Pawła II w dn. 13.06.1987 r. i przekazana w dn. 26.10.1992 r. do parafii rzymskokatolickiej w Malinie (diec. żytomierska). Parafia została utworzona w 1923 r. W 1938 r. liczyła 1200 wiernych.
Do parafii należały kaplice: w Bużanach (drewniana) i Zagajach (murowana - 1910). Kaplice zostały zniszczone przez UPA w 1943 r. Kościół z 6 na 7 stycznia 1944 r. został wysadzony w powietrze również przez UPA.
Ostatnim proboszczem był ks. Jan Nowak; ur. w 1881 r. wyśw. w 1921 r., zm. w 1972 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Drużkopol, Bodiaczów, Boryskowicze, Brany, Bużany, Dołhe, Fusów, Katarzynówka, Knia­żę, Krzyżówce, Kwasów, Laszki, Ma­tów, Ochłapów, Ryszczów, Sielec, Skabarowszczyzna, Skryhołów, Smy­ków, Szpikołosy, Uhów, Wolica, Za- brawki, Zagaje, Zastawie.
Część parafian z powyższych miejscowości zginęła w 1943 r. z rąk UPA. Dnia 12.07.1943 r. we wsi Zagaje zginęło 236 osób. Obecnie grobowej Ledóchowskich.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl