Kościół niegdyś (Bernardynów) pw. św. Franciszka z Asyżu, z cegły, zbudowany został w roku 1729 przez Jakuba Ledóchowskiego i jego żonę Marię z domu Szaszewska. W 1832 r. został zamknięty przez rząd carski i w 1836 r. zamieniony na cerkiew prawosławną. W 1923 roku odzyskany i w 1924 r. odrestaurowany pod opieką ks. Konrada Moszkowskiego, miejscowego proboszcza. W 1938 r. pa­rafia liczyła 988 wiernych. W głównym ołtarzu znajdował się cu­downy obraz Najświętszej Marii Panny. Jego losy po 1943 r. nie są nam znane. Kaplica w Ulbarowie (drewniana wzniesiona w 1929 r. przez Jana Hiblera i Annę Żyhową, spalona przez UPA w 1943 r. Ostatnim proboszczem był ks. Bolesław Leszczyński, ur. w 1877 r. wyśw. w 1897 r., zm. w 1949 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Warkowicze, Białobrzeże, Bocianówka, Chomąt, Jeziorany, Kniahnin, Koniu­szki, Kościaniec, Krasna Góra (Ziniówka), Kryłów, Ksawerówka, Kurdybań: Warkowicki i Żornowski; Listwin, Młodawa: Cze­ska i Włościańska; Mokre, Narajów, Ostrów, Ostry-Garb (Kurhan Żornowski), Rapatów, Ulbarów: Czeski i Włościański; Zalesie, Żornów.
Obecnie murowany kościół pobernardyński kolejny raz został zamieniony na cerkiew prawosławną. Dobudowano 7 kopuł z in­nego materiału. Widoczny jest zarys prezbiterium. Przebudowa świątyni trwa. Do zmienionej fasady jest dobudowana przybudówka - przedsionek. Brak śladów po klasztorze. Obok wybudowano nowy dom księdza prawosławnego.
Obok kościoła był cmentarz grzebalny. Obecnie na jego miejscu stoi dom kultury, który został wybudowany w 1991 roku. O tym, że był tam cmentarz, mówią dwa krzyże.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl