Kościół pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny. Wg Synodu łuckiego z 1726 r. wymieniony wśród kościołów zniszczonych. Nowa erekcja z 16.01.1731 r. przez księcia Ale­ksandra Lubomirskiego (w księgach krzmienieckich z 28.06.1735 r. datowany był akt erekcyjny). Nowy kościół, drewniany, wybudowany został w 1760 r. przez ks. Pawła Moklaka. Po pożarze odbudowany (drewniany) w roku 1841, pozostał pod opieką ks. Stanisława Sagatowskiego. Józef Nagrodzki, właściciel Siestratyna, ostatnią wolę zmarłego wuja Bole­sława Jankowskiego spełnił i w latach 1933-34 zbudował kościół murowany. Parafia w 1938 r. liczyła 2100 wiernych. Kaplice: drewniana, zbudowana w 1830 r., odbudowana przez Bo­lesława Jankowskiego, w roku 1933 powiększona i na cmentarzu również drewniana. Ostat­nim proboszczem był ks. Mikołaj Brodecki; ur. w 1895 r., wyśw. w 1919r., zm. w 1949 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Radziwiłłów, Bałki, Batków, Baszarówka, Bugajówka, Gaje Lewiatyńskie, Kopanie, Krzyże, Lewiatyn, Oparysy, Pereniatyn, Podzamcze, Sarnowa, Siestratyn, Srebrno, Stojanówka, Suchodoły, Wola Piłsudskiego.
Obecnie kościół znajduje się w dobrym stanie. Decyzją rówieńskiej obwodowej rady nr 03586 z dn. 2.08.1946 r. został przeznaczony na działalność kulturalną. Jest w nim szkoła sportowa.
Na cmentarzu parafialnym zachowało się wiele polskich grobów, m.in. zbiorowa mogi­ła powstańców z 1863 roku. Kaplice zniszczone po 1945 r.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl