Parafia została utworzona w 1939 r. z podziału parafii Wojtkiewicze. Jej pierwszym proboszczem był ks. Czesław Gałkowski, który na początku wojny wyjechał do Torunia. Po nim administrował proboszcz z Wojtkiewicz, ks. Bogumił Horaczek. Brak jest informa­cji o losach tego księdza, wiernych i kaplicy, której budowę rozpoczęto w 1939 r. Prawdo­podobnie wybuch wojny przerwał dalsze prace.
   
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl