parafia: ANTONÓWKA historia:
 

Kościół parafialny pw. św. Antoniego,

 

drewniany został, zbudowany przez Kamila Pourbaix. Parafia erygowana w 1934 r.

W 1939 r. proboszczem był ks. Władysław Mańke; ur. w 1877 r., wyśw. w 1905 r.„ zm. w 1946 r.

Kaplica murowana z 1810 r. w Horodźcu, spłonęła 27.07.1885 r.; nowa, również muro­wana, zniszczona przez władze sowieckie po 1945 r. oraz w Treszczawie, gdzie znajdowało się źródełko i łaskami słynący obraz św. Jana. Przed wojną jak i obecnie Treszczawa jest miejscem pielgrzymkowym wiernych różnych wyznań. Obecnie kaplica po remoncie jest w posiadaniu cerkwi prawosławne.
Kościół przetrwał do lat 60-tych. Rozebrano go i drewno wywieziono do Włodzimierca. Widać kamienie - resztki podmurówki. Na miejscu kościoła znajduje się obecnie wysy­pisko śmieci i ubikacja.
 
W 1943 r. banderowcy dokonali wielu zbrodni na Polakach. Ich mogiły w większości są nieznane.
stan przed wojną: stan obecny:

W 1938 r. parafia liczyła 1500 wiernych.

 

Należały do niej następujące miejscowości:

Antonówka, Dębowa Góra, Giedrojciówka, Horodziec, Kołbanie-Kopaczówka, Krasna Góra, Kru­szewo, Perespa, Purbejówka, Romanówka, Romejki, Sernikowa, Sunia, Treszczawa, Wydymer, Załawiszcze.

Cmentarz parafialny - razem z prawosławnym. Część katolicka zarośnięta, przeważnie akacjami. Zachowało się jeszcze kilka płyt w języku polskim na grobach żołnierzy rosyj­skich (zmarłych w okresie: XI.1916-I.1917 roku). Wszystkie płyty zostały wykonane przez polskie Ministerstwo Robót Publicznych w 1929 roku.
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl