Wojewoda wołyński Henryk Józewski był najdłużej sprawującym ten urząd na Wołyniu w latach 1928 do 1938 z krótką przerwą. Prowadził politykę dającą duże swobody w samorządności dla Ukraińców. Zrzekł się urzędu w 1938 roku na skutek polityki OZON, która doprowadziła do radykalizacji polityki polskiej na wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Na zdjęciu z 1933 roku powitanie w Torczynie przy bramie powitalnej.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_J%C3%B3zewski

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl