parafia: BOREMEL; Dekanat: HISTORIA
 
Kościół pw. Trójcy Świętej
 
- murowany (dawniej był filią parafii Złoczówka), wykoń­czony około 1782 r. przez Kunegundę z Sanguszków i Franciszka Czackich. W 1830 r. za­mknięty przez władze carskie i przekazany prawosławnym, odzyskany ponownie w 1920 r. W kościele znajdował się cudowny obraz Pana Jezusa z 1773 r. Zasłynął on swego czasu w całej Rzeczypospolitej. W 1773 r. po rozbiorze Polski Pan Jezus w obrazie boremelskim płakał krwawymi łzami. Prawdopodobnie po 1840 r. obraz został wywieziony przez ostat­niego proboszcza i umieszczony w kościele w Tajkurach. Po 1920 r. już nie powrócił do parafii. Brak informacji o jego dalszych losach.
W czasie II wojny światowej, prawosławni po­nownie przejęli kościół, a nabożeństwa katolickie odbywały się w domu u T K. Wysockich. W czerwcu 1943 r. UPA przeprowadziła masowe mordy na terenie parafii. Częściowo zni­szczony został również kościół (jesień 1943).
W 1939 r. proboszczem był ks. Józef Śliwa, ur. w 1905 r. wyśw. w 1928 r., zginął w Dachau w 1942 r.
 
Stan przed wojną Stan obecny

Do parafii należały następujące miejscowości: Boremel, Aleksandrówka, Dębowa Karcz­ma, Jadwigin, Kołodeskie Budki, Kołodeże, Lipszczyzna, Michałówka, Natalin, Nowosiółki, Smyków, Szybenna, Wyczółki, Żabcze, Żabecznik.

 

Kaplica: w Kołodeżu, murowana w 1928 r. przez Jana Wysockiego; jej los jest nam bli­żej nie znany, prawdopodobnie zniszczona.

 

W 1938 r. parafia liczyła 900 wiernych.

Parafia nie istnieje.

 

Kościół decyzją władz obwodowych w 1951 r, został prze­kazany na klub, a następnie został w latach pięćdziesiątych cał­kowicie zburzony (ok. 1955 roku). Obecnie z kościoła nic się nie zachowało. Na miejscu kościoła jest prywatny dom i pole.

Cmentarz parafialny znajduje się niedaleko od miejsca, gdzie kiedyś był kościół. W gąszczu bzu odnajdujemy parę nagrobków. Jeszcze na początku lat 90-tych dało się coś odczytać. Zachowało się kilka płyt w języku pol­skim oraz jedna po rosyjsku. Pochowany jest tu polski oficer, na którego grobie jest płyta betonowa z napisem: „t (Karol Stefanowicz) Porucznik W.P. (ur. w V 1896 r. zmarł tragicznie (24.1.1939r.) Prosi o Zdrowaś Mario!”.

 

Obok nieistniejącego zamku zachował się również okazały pomnik Chrystusa dźwigającego krzyż. Odnawiony na modłę ukraińską. Na co­kole tablica z napisem w języku polskim a po drugiej stronie po łacinie:

 

UPADAJĄCEMU POD KRZYŻEM ZBAWICIELOWI Y PANU ŚWIATA
PO CUDOWNYM OBJAWIENIU SIĘ PRZEZ DWANAŚCIE LAT NIEGDYŚ NA TYM
SAMYM MIEJSCU W SZCZUPŁEJ CERKWI DREWNIANEJ
WIELBIONEMU
FRANCISZEK Y KUNEGUNDA Z XX SANGUSZKÓW CZACCY STRAŻNIKOSTWO
WW.KK DÓBR TUTEYSZYCH DZIEDZICE
Z MAŁOLETNIM POTOMSTWEM SWOIM: DOMINIKIEM, MARYANNĄ, Y TEKLĄ,
NA HOŁD WIECZNEY ZA DOZNANE ŁASKI WDZIĘCZNOŚCI Y MIŁOŚCI
KOLOSS TEN ZAŁOŻYLI Y WYSTAWILI RP1786 W M. WRZEŚNIU
W roku następnym dnia 13 lutego przenosi się do wieczności Franciszek CZACKI dziedzic.
Pozostali po nim Następcy proszą o pobożne za Duszę Jego do Tegoż Zbawiciela Westchnienie.
 
 
 

 

 
parafia: historia:
 
Parafia powstała w 1935 r. z podziału parafii Beresteczko i Horochów. 
Kościół zniszczony prawdopodobnie w 1943 r. przez UPA. W 1939 r. proboszczem był ks. Eugeniusz Kobyliński, ur. w 1836 r., wyśw. w 1925 r., zm. w 1969 r.
stan przed wojną stan obecny:

Do parafii należały następujące miejscowości:

Łobaczówka, Batorówka, Dzikowiny, Holatyn, Janówka, Jeziórki, Kołmów, Stawiska, Węgierszczyzna, Wolica, Zboryszów.

 

parafia w 1938 roku liczyła 1092 wiernych.

parafia nie istnieje
 
 
 
 

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej. Dawniej klasztor oo. Dominikanów (1676-1832). Kościół z cegły wzniesiony został w 1675 r. przez Stanisława Kazimierza Bieniewskiego, wojewodę czernihowskiego, który również ufundował klasztor, zajęty w 1832 r. przez rząd carski i zamieniony na cerkiew prawosławną w 1871 r. W1923 r. odzyskany ponownie przez katolików. Uległ zdewastowaniu i częściowemu zniszczeniu przez UPA w 1943 r. W1938 r. parafia liczyła 927 wiernych. W 1939 r. proboszczem był ks. Jan Rutkowski, ur. w 1883 r. wyśw. w 1907 r., zm. w 1955 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Targowica, Babołoki, Borzemiec, Choroszcza (Sołtanówka), Krasne, Lichaczowka, Malowana, Ostryjów, Perekładowicze, Pod­hajce, Podloźce, Rudlów, Rykanie Wielkie, Stawrów, Szaława, Topule, Ułańska Dola, Wełnicze, Wilmazów, Wojnica, Zady, Zawale.
Obecnie po kościele nie ma śladu. Zdewastowany i częściowo zniszczony przez bande­rowców, następnie całkowicie rozebrany przez miejscową ludność (po 1945 r.) Obok miej­sca, gdzie znajdował się, stoi przychodnia medyczna. Na miejscu plebanii wybudowany nowy dom mieszkalny.
Cmentarz parafialny znajduje się poza wsią (razem z prawosławnym). Jest zarośnięty i zdewastowany. Zachowało się na nim siedem nagrobków kamiennych z czytelnymi napi­sami w języku polskim.
 

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego. Pierwszy kościół drewniany, ufundowany został przez Adama Drewnowskie­go w 1777 r. Nowy - murowany w stylu empirowym powstał w 1800 r., gdy proboszczem był ks. Stanisław Karpowicz.W kościele tym znajdował się cudowny obraz Pana Jezusa - szko­ły włoskiej, dar generała Wincentego Szeptyckiego. Obraz ten pochodził z galerii książąt d’Este.
W kościele tym było również kilka pięknych ornatów i kap ze słuckich pasów i drogich materiałów. Doroczny odpust 6 sierpnia cieszył się olbrzymią ilością pielgrzymów.
W 1938 r. parafia liczyła 691 wiernych.
Kaplice: w Ilpibokach - drewniana, wybudowana w 1777 r. przez Strzelnickiego, właściciela Ilpiboków, odnowiona w 1807 r. przez Adama Wolańskiego i druga na cmentarzu w Łysinie. Obecnie nie istnieją. Kościół został zniszczony przez UPA w lipcu 1943. Prawdopodobnie wtedy zniszczeniu uległ również cudowy obraz Pana Jezusa.
Ostatnim proboszczem był ks. Tomasz Adamkiewicz, ur. w 1864 r., wyśw. w 1887 r., zm. w 1950 r.
Do parafii należały miejscowości: Łysin, Chryniki, Czarna Łoza (Rudecka), Dąbrowa, Demidówka (Łęczno), Dublany, Głęboka Dolina, Grabowiec, Ilpiboki, Karolinka, Kisielin, Kniahinin, Krzaki Wołkowyjskie, Lisznia, Łopawsze, Marianka, Mioduszków, Nowiny, Ochmatków, Pasieka, Perekale, Podwysokie, Polanówka, Rohoźno, Rudka, Siłanowica, Szósty Kwartał, Swiszczów, Tołpyżyn, Wołkowyje.
Po 1945 r. spalony, obrabowany i zdewastowany przez banderowcow kościół (mury) nadal niszczał. Miejscowe władze sowieckie opłaciły ludność prawosławną i ta rozebrała mury. W latach siedemdziesiątych zostały wycięte drzewa otaczające kościół.
Zachował się cmentarz parafialny (obok prawosławnego). Znajduje się na nim kilka­naście grobowców i krzyży w językach polskim i czeskim.

Kościół p. w. Objawienia Najświętszej Marii Panny z Lourdes, drewniany, wzniesiony w 1928 r. przez Czesławę Jankowską z domu Bereżecka. Poświęcony 20.07.1928 przez bpa Adolfa Szelążka. Ilość parafian nie znana. Kościół został zniszczony przez UPA w 1943 r.
Ostatnim proboszczem był ks. Hieronim Szczerbicki, ur. w 1910 r. wyśw. w 1933 r. zamordowany przez UPA w 1943 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Tesłuchów, Balarka, Berezyna, Bielawszczyzna, Boratyń, Chotyń (wieś i osada), Dobrowódka, Dąbrowa, Helenin, Honoratka, Hredeńszczyzna, Hryniacze, Hucmany, Klin, Korytno, Krasnopol, Kryłewo, Kursyki, Oseredek, Pasieka, Perekałki, Plaszówka, Połunocna, Semeniuki, Stamiłowa, Sitenka, Zaborzyki: Małe i Wielkie, Zasłyhów.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl