All A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Term Definition
Wołoszynowski Joachim (1870-1945)

Joachim Wołoszynowski (1870-1945)

Joachim Wołoszynowski, uczył się m.in. w gimnazjum jezuitów w Chyrowie. W wieku 21 lat odziedziczył po zmarłym ojcu Serby. Zainteresował się spółdzielczością, którą zaczął organizować na Podolu. Od 1906 roku redagował pierwsze ukraińskie czasopismo spółdzielcze. Z inicjatywy Wołoszynowskiego w 1908 roku został zwołany pierwszy zjazd przedstawicieli wiejskich stowarzyszeń spożywców, stowarzyszeń kredytowych i rolniczych. W latach 1917-1919 jego działalność społeczna i wydawnicza, prowadzona głównie w Kijowie (w latach 1914–1919 był redaktorem „Dziennika Kijowskiego”), była skierowana na wspieranie ruchu wyzwoleńczego o niepodległość Ukrainy i Polski. Po wojnie polsko-bolszewickiej, w latach 1920–1922 był redaktorem tygodnika „Przymierze” w Warszawie. W okresie 1924–1927 pracował jako dyrektor Zrzeszenia Samorządów Powiatowych tamże. Od połowy 1927 do 1928 był redaktorem naczelnym wychodzącego w Łucku tygodnika "Przegląd Wołyński" Od 1928 roku był posłem II kadecji Sejmu (1928-1930) z okręgu 56 wybrany z listy BBWR. Zrzekł się mandatu w grudniu 1929 roku. W latach 1930-1932 pracował jako naczelnik wydziału samorządowego w wołyńskim urzędzie wojewódzkim. Od 1932 roku organizował spółdzielnie rejonowe na Wołyniu, m.in. współzakładał polsko-ukraiński związek spółdzielczy „Hurt”. W 1935 był redaktorem naczelnym tygodnika „Wołyń” w Łucku. W 1935 roku został senatorem IV kadencji (1935–1938) powołanym przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Pracował w komisji gospodarczo-skarbowej. W czasie okupacji hitlerowskiej mieszkał w Warszawie. Po powstaniu warszawskim, już jako bardzo schorowany człowiek, wyjechał do Krakowa, gdzie zmarł 11 stycznia 1945 roku.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl